Over ons

Onze buurt wordt genoemd de ABC-buurt naar de naam van de straten in onze wijk (Ambonstraat, Banda Neira, Boeroestraat en Ceramstraat). De buurt bestaat uit 72 woningen, gebouwd in 1971 en is gelegen aan de oostkant van Capelle aan den IJssel in de wijk Oostgaarde tussen de Abram van Rijckevorselweg, de Klaas Klinkertkade en het Dalpad bij de Dalenbuurt.

Alle 72 woningen zijn ruime 5 kamer eengezinswoningen, 49 hiervan zijn huurwoningen in de sociale sector, 23 zijn indertijd aan de zittende bewoners verkocht.

De huurwoningen zijn eigendom van de vereniging. Het bestuur van de vereniging wat bestaat uit een aantal (nu 6) vrijwilligers uit de 72 bewoners zorgt dat sinds de oprichting in juni 1993 alle zaken geregeld worden zoals onderhoud, verhuur, exploitatie en wat nog meer komt kijken bij een kleine “woningcorporatie”. Het dagelijkse bestuur, de voorzitter, secretaris en penningmeester behartigen de zaken die direct actie vragen, bewaken de financiële zaken en beoordelen en betalen de binnengekomen rekeningen.

Door deze constructie en zelfwerkzaamheid door de bewoners kunnen de huurwoningen zeer betaalbaar gehouden worden.

Door de mooie ligging aan de rand van Capelle naast het recreatiegebied Park Hitland en de betaalbare huurprijzen vertrekken weinig mensen uit deze buurt. Naar de toekomst kijkend willen we echter toch de belangstelling voor onze woningen peilen. Wilt u meer weten over onze criteria voor inschrijving als belangstellende, dan kunt u informatie aanvragen bij het secretariaat van WWV De Volharding via info@wwvdevolharding.nl.